XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 listopad 2015 rok

1.Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym. Modlimy się za zmarłych przez cały miesiąc listopad przed Mszą wieczorną. Można jeszcze składać wypominki jednorazowe i roczne.

2.W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety. Na wspólną modlitwę zapraszamy przede wszystkim narzeczonych noszących już pierścień bł. Karoliny oraz osoby, które pragną wstąpić w szeregi członków Ruchu Czystych Serc.

3.W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.

4.Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Litur-gicznej Służby Ołtarza. W przyszłą Niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie z Rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej.

5.Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będą także p. organista z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego.

6.Zgodnie z regulaminem obowiązującym w Diecezji Pelplińskiej należy przedłużyć po 20 latach rezerwację grobu lub miejsca. Jeżeli ma być postawiony nowy nagrobek, należy najpierw przedłożyć w kancelarii parafialnej projekt nagrobka (narysowany przez firmę kamieniarską) następnie ustala się termin montażu nagrobka.

7.Trwają prace renowacyjne naszych kościelnych organów bez życzliwego wsparcia wiernych i gości nie udałoby się nawet rozpocząć tego dzieła prosimy o dalsze wspieranie naszych działań. Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Parafia Rzym-Kat. p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 54 8328 0007 2001 0010 4548 0001 // dopisek „organy”.

8.Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona jest na cele remontowe.

9.Za wszelkie dobro i życzliwość składamy czcigodnym parafianom i gościom serdeczne Bóg zapłać. Życzymy błogosławionej niedzieli i owocnego tygodnia. Pamiętajmy o naszych zmarłych.

Proboszcz Ks. Grzegorz Fąferko, dn.2015-11-15.Pokaż wszystkie

Dzisiaj jest:
r.

Patronami dnia są:


Liturgia dnia:
Strona www


Adres Parafii:

ul. Długa 18
83-315 Szymbark
Gmina Stężyca
tel. 58-684-38-21Godziny mszy

pokaż godziny

Sakrament pojednania

Codziennie
20 minut przed Mszą świętą